Logo

Contactgegevens Stichting Wakker Dier

Postadres: Postbus 92024, 1090 AA Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 654, 1018 AV Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 460 42 10
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30)

Emailadres algemeen: info@wakkerdier.nl
Emailadres donateurs: donateur@wakkerdier.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30146550

Omgang met persoonsgegevens

Wakker Dier onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, emailnieuwsbrief- abonnees en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Om dit goed te verzorgen zijn wij lid van de DDMA. De branchevereniging van organisaties die gebruik maken van data om gericht en persoonlijk met hun achterban te communiceren.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens

Wakker Dier houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Wakker Dier staat geregistreerd onder meldingsnummers m1621717 en m1631956.

Welke gegevens en met welk doel

Jouw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via: donateur@wakkerdier.nl of per post via:
Wakker Dier, Antwoordnummer 39413, 1090 VD, Amsterdam.

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een los gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgend gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal of je creditcard doneert, verloopt dit via Adyen, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Jouw inlog- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Adyen vertelt ons alleen of je donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Inzage en verwijdering 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan:
Wakker Dier, Antwoordnummer 39413, 1090 VD, Amsterdam.

Beveiliging

Wakker Dier draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Verzending

Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen. Indien wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, leveren wij altijd een voorgedrukte envelop mee. Zo weet je zeker dat je gegevens op het juiste adres terechtkomen en dat niemand deze kan meelezen.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, email of telefoon van Wakker Dier en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Links naar websites van derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wakker Dier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Wijzigingen privacyverklaring 

Wakker Dier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 21 december 2016.

Vragen 

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.

Cookies

Voor meer informatie over de cookies die door onze website worden geplaatst verwijzen we je naar onze cookieverklaring.