Logo

De actie is beeïndigd

Je kunt de brandbrief niet meer ondertekenen, want de minister heeft gereageerd. We laten je snel weten wat dit voor de Ierse kalfjes betekent!

Kom in actie voor Ierse kalfjes

Piepjonge kalfjes, dagenlang op transport uit Ierland met nauwelijks mogelijkheden om te eten of drinken. In Nederland worden ze vetgemest en geslacht. Hun vlees is bestemd voor de export. Dat er een einde moet komen aan deze bizarre praktijken gaf zelfs de minister vorig jaar toe. Maar wat denk je? In 2023 is de import van Ierse kalfjes zelfs bijna verdubbeld!

Roep minister Adema op het matje

Dit kan zo niet langer. En dus sturen we de minister een brandbrief, die elke dag opnieuw in zijn e-mailbox zit. Sta jij ook achter onze oproep? Vul dan nu het formulier in. Dan zetten we jouw naam ook onder de brief. Hoe meer namen, hoe meer impact!

Veel dank aan dierenwelzijnsorganisaties Eyes on Animals, L214 en Ethical Farming Ireland die dit leed zo goed in kaart hebben gebracht. 

lees de brandbrief

Dit is de brandbrief:

Geachte minister Adema,

Met grote verbazing hebben wij de nieuwe cijfers gelezen over de import van Ierse kalveren. Deze is nagenoeg verdubbeld (+94%), ondanks de stevige woorden van uw voorganger vorig jaar. Wat is er gebeurd? Waarom is deze barbaarse praktijk nog steeds niet aan banden gelegd?

Ierse kalveren worden op transport gezet als ze slechts enkele weken oud zijn. Ze zijn gemiddeld drie dagen onderweg voor ze in Nederland aankomen. Onderweg worden de dieren maximaal tweemaal uitgeladen en gevoerd met melk. Maar tijdens het vervoer in de veewagen krijgen de kalveren geen voeding. Dat geldt ook voor de 18 uur durende overtocht met de veerboot van Ierland naar Frankrijk. Maar dit alles is al bekend bij uw ministerie; ik citeer uit het antwoord op Kamervragen in maart 2022.

In hetzelfde antwoord geeft uw voorganger aan onaangenaam verrast te zijn door de importtoename tussen 2021 en 2022. Hij zegt te pleiten voor een beperking van de transportduur van jonge kalveren, mede omdat hen melk wordt onthouden tijdens de reis. Hij zegt het onwenselijk te vinden dat boeren liever kalveren uit Ierland halen dan uit Nederland. En stelt zelfs dat dit soort lange transporten vermeden zou moeten worden.

Nu blijkt dat de situatie niet is verbeterd, maar verslechterd. Het aantal dieren dat deze vreselijke tocht moet ondergaan, is verdubbeld. Nederland is de grootste importeur van Ierse kalfjes. Terwijl uw ministerie heeft aangegeven dat er een einde moet komen aan lange transporten van jonge dieren.

We hebben de verplichting om dieren te beschermen tegen leed, zeker als dit vermijdbaar is. Wat Nederland jonge kalfjes aandoet, met als énig doel om kalfsvlees te kunnen exporteren, valt niet uit te leggen. We vragen u zo snel mogelijk een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Wij kijken uit naar uw reactie.

Mede namens Wakker Dier,

[alle voor- en achternamen van de ondertekenaars]

Sluiten