Logo

Mijn brief aan de dieren

Een brief schijven aan de dieren. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet als het gaat om de dieren in de vee-industrie. Toch hebben we Arthur Japin precies daartoe uitgenodigd. Met zijn grote hart voor dieren en zijn geweldige pen schreef hij deze brief.

Ontvang de bundel

Hij inspireerde anderen om ook een brief te schrijven. Daaruit is een prachtige bundel ontstaan. Mijn brief aan de dieren. Vol brieven die je aan het denken zetten. Die raken. En wakker schudden. Wil je een bundel ontvangen? Vul dan het formulier in! Per bundel vragen we een donatie van minimaal 10 euro.

Lees hier hoe we omgaan met uw gegevens.